Pacific Eagles Database

Ship

Name Class identifier
Zuikaku Shōkaku